Reconstructieve tandheelkunde

Als er regelmatig gebitsproblemen optreden, zoals breuk van tanden en kiezen, gebitsslijtage of gevoeligheid is er een grote kans dat er een dieperliggende oorzaak is. Bij de reconstructieve tandheelkunde wordt op zoek gegaan naar die oorzaak door een uitgebreide individuele analyse te maken. Er wordt niet alleen gekeken naar die ene tand of kies maar naar het gebit in zijn geheel en de functie daarvan. Er wordt een individueel behandelplan gemaakt waarbij verschillende behandelmogelijkheden kunnen worden aangeboden. Bij de behandeling die volgt wordt gestreefd naar een duurzaam en functioneel herstel van het gebit.

Over het algemeen wordt de tandarts vaak gezien als iemand die symptomen bestrijdt. Een pijnklacht wordt verholpen, een gaatje wordt gevuld, een afgebroken kies wordt gerepareerd. Reconstructieve tandheelkunde richt zich naast het herstel van het gebit ook op preventie. Dit gebeurt door het inschatten van functionele risico’s en signalering van vroege symptomen. Door op tijd te handelen kunnen veel gebitsproblemen worden voorkomen. Vaak zijn bepaalde risico’s al op jonge leeftijd zichtbaar.